Xoops

De gacq wiki
Revisión del 16:31 27 jul 2006 de 192.168.0.105 (discusión)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

Consultas a la base

Ver hardware de incripto:

SELECT `rpd_first_name` , `rpd_last_name` , `rgo_caption` 
FROM `xoops_myconference_reg_personal_data` , `xoops_myconference_reg_response_general_value` , `xoops_myconference_reg_response_general_options` 
WHERE xoops_myconference_reg_personal_data.rpd_id = xoops_myconference_reg_response_general_value.rgv_rpd_id AND xoops_myconference_reg_response_general_value.rgv_rq_id
IN ( 8, 9, 10 ) AND xoops_myconference_reg_response_general_value.rgv_rgo_id = xoops_myconference_reg_response_general_options.rgo_id
ORDER BY xoops_myconference_reg_personal_data.rpd_id

Idem pero agrupado

SELECT `rgo_caption` , count( * ) 
FROM `xoops_myconference_reg_personal_data` , `xoops_myconference_reg_response_general_value` , `xoops_myconference_reg_response_general_options` 
WHERE xoops_myconference_reg_personal_data.rpd_id = xoops_myconference_reg_response_general_value.rgv_rpd_id AND xoops_myconference_reg_response_general_value.rgv_rq_id
IN ( 8, 9, 10 ) AND xoops_myconference_reg_response_general_value.rgv_rgo_id = xoops_myconference_reg_response_general_options.rgo_id
GROUP BY rgo_caption

Ver comentarios por por inscripto:

SELECT CONCAT( rpd_first_name, ' ', rpd_last_name ) , rpd_email, rta_value
FROM xoops_myconference_reg_response_textarea, xoops_myconference_reg_personal_data, xoops_myconference_reg_questions
WHERE rpd_id = rta_rpd_id AND rq_id = rta_rq_id AND rpd_cid = 2